Laboratorio 1400

Laboratorio 1400: historian, fiktion ja teatteritaiteen murros

Laboratorio 1400 on hanke, joka uudistaa keskiajan historian kerronta- ja esittämistapaa Keskiaikaisilla markkinoilla. Hankkeen valmistelu aloitettiin vuonna 2017 Koneen Säätiön tuella.

 

Hankkeen tavoitteena on nostaa esille se, että historia ei ole yksiselitteinen kertomus, joka vaivatta piirtyy historian ja arkeologian tutkimuksiin, niistä tietokirjoihin ja edelleen näyttämölle. Suomen keskiaika on säilynyt erilaisina fragmentteina, joiden selittämisessä täytyy välillä tehdä voimakasta tulkintaa. Laboratorio 1400 -hankkeessa toteutetaan markkinanäytelmä, joka on aiempaa vähemmän kiinni yksittäisissä faktoissa ja niitä taustoittavissa keksityissä tapahtumissa. Näytelmässä rakennetaan jännitteitä tuttuuden ja vierauden välille ja esitetään sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä, jotka olisivat olleet mahdollisia ja todennäköisiä keskiajan Turussa, mutta joista välttämättä ei ole säilynyt merkintöjä.

 

Lisäksi Keskiaikaisille markkinoille toteutetaan kokonaan uusia ohjelmakokonaisuuksia sekä avataan markkinanäytelmän prosessia yleisölle. Ohjelmasta tehdään entistä osallistavampaa, ja tarjontaa kohdennetaan eri kävijäryhmille: syvällistä elämystä kaipaaville harrastajille, paikallisille lapsiperheille ja satunnaiselle vierailijalle.

 

Historiaa opetetaan herättämällä kysymyksiä ja tarjoamalla vastauksia helposti saatavilla olevilla foorumeilla, joilla kommentoidaan ja kerrotaan keskiajasta ja sen esittämisestä. Näitä foorumeita ovat esimerkiksi tälle sivulle toteutettava blogi ja videoblogi, joissa näytelmän käsikirjoittaja ja historian asiantuntijat kommentoivat näytelmän prosessia.

 

Keskiaikaiset markkinat on Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma. Laboratorio 1400 -hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2021 Keskiaikaiset markkinat tunnetaan kautta Euroopan taiteellisesti kunnianhimoisena ja tiedettä kulttuuriin luovasti yhdistävänä festivaalina, johon matkustetaan osallistumaan kauempaakin.

 

Laboratorio 1400 -hanke on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, sillä se haastaa nousussa olevia pseudotieteellisiä kertomuksia Suomen menneisyydestä ja vahvistaa akateemiseen tutkimukseen perustuvaa historiakuvaa keskiajan harrastajien keskuudessa. Hankkeelle myönnettiin Koneen Säätiön ponnistusapuraha vuodelle 2017, sillä se on #rohkeatekijä, joka yhdistää tieteen ja taiteen uudenlaisella, kiinnostavalla ja ennakkoluulottomalla tavalla.

 

Tutustu hankkeen vuoden 2017 tuloksiin täällä.

 

Lisätietoja:

Tiina Hartikainen
projektityöntekijä
p. 040 132 9994
tiina@keskiaikaisetmarkkinat.fi